Obec Vinné

Obecný úrad 508, 072 31 Vinné


Zmluvy (výpis z 10.08.2020)
Vyhľadávanie
Dátum zverejnenia
Dátum zverejnenia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>  Stránka 1 z 31
31.07.2020 28 023
Zabezpečenie zberu, zneškodňovania a vývozu odpadu
0,00 €
zmluva
Marius Pedersen a.s.
24.07.2020 20072020/Ta
Prenájom časti nebytových priestorov a priľahlých pozemkov k stavbám v RS Hôrka
3 112,00 €
zmluva
MT production s.r.o.
24.07.2020 O1/2020
prenájom pozemku vo vlastníctve obce intravilán obce
28,80 €
zmluva
Gavura Pohostinstvo
15.07.2020
Poskytnutie finančnej podpory
5 000,00 €
zmluva
I.S.D.B. s.r.o.
15.07.2020 13072020/Ta/01
Prenajatie časti pozemku vo vlastníctve obce za účelom zabezpečenia 13. ročníka festivalu SunDance 2020
500,00 €
zmluva
SunDance Festival s.r.o.
13.07.2020
Prenájom 25ks stĺpov VO v RO Biela hora na zabezpečenie rozšírenia poskytovania telekomunikačných služieb.
300,00 €
zmluva
DALNet s.r.o.
10.07.2020 VJ4/2020
Prenájom obecného pozemku na účel stánkového predaja
500,00 €
zmluva
Farbárová Veronika
06.07.2020 VJ2/2020
Prenájom pozemku za účelom stánkového predaja
150,00 €
zmluva
Bodnárová Jozefína
01.07.2020 4/2020
Prenájom obecného pozemku okolo chaty a pod chatou stredisko BH
255,00 €
zmluva
Badžová Libuša
01.07.2020 VJ1/2020
Nájomná zmluva na umiestnenie predajného stánku LTS stredisko VJ od 1.7.2020-31.7.2020
150,00 €
zmluva
Šoltýs Pavel
26.06.2020 MK-5571/2019-423
Poskytnutie dotácie na podporu realizácie projektu Kaštieľ vo Vinnom - projektová dokumentácia
12 000,00 €
zmluva
Ministerstvo kultúry
26.06.2020
Prenájom pozemku na umiestnenie stánku s predajom zmrzliny na letnú sezónu 2020
500,00 €
zmluva
Havrilko Ľudovít
24.06.2020 6/2020
Prenájom pozemku určený na rekreáciu v okolí chaty
221,00 €
zmluva
Dinčáková Mária
23.06.2020 3/2020
Nájomná zmluva na kurty
500,00 €
zmluva
Peter Kičinka
23.06.2020 4/2020
Prenájom obecného pozemku k užívaniu a rekreáciu stredisko BH
120,00 €
zmluva
Gwardecká-Mitická Eva
18.06.2020 VO-012020
Poskytovanie komplexných poradenských služieb
2 040,00 €
zmluva
29 Teaam s.r.o.
18.06.2020 H1/2020
Prenájom časti pozemku za účelom postavenia detského ihriska
60,00 €
zmluva
Penzión SENDEROV
16.06.2020 3/2020
. Predmetom prevodu je nehnuteľnosť - pozemok, diel č. 2 o výmere 26 m2, ktorý bol Geometrickým plánom číslo 35024780-167/2019 zo dňa 09. 12. 2019, ktorý vyhotovil Ing. Eduard Treščák, geodetické práce, Vinné 651, 072 31 Vinné, úradne overil Okresný úrad Michalovce, odbor katastrálny, dňa 19. 12. 2019 pod číslom G1-793/2019, vyčlenený z pôvodnej parcely registra C KN číslo 1302/172 - zastavaná plocha o výmere 258 m2, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Vinné, lokalita Medvedia hora, okres Michalovce, obec Vinné, vedená na LV č. 2541.
650,00 €
zmluva
Žofčin Peter
05.05.2020 01/2020
Vypracovanie PD stavby"Triedený zber komunálnych odpadov v obci Vinné."
3 700,00 €
zmluva
Ing. Marta Bruňanská
07.02.2020 1/20
Nájomná zmluva - pozemok 194m2 Hôrka
388,00 €
zmluva
Arriva Michalovce, a.s.