Obec Vinné

Obecný úrad 508, 072 31 Vinné


Zmluvy (výpis z 07.12.2019)
Vyhľadávanie
Dátum zverejnenia
Dátum zverejnenia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>  Stránka 10 z 29
22.01.2016
•odpadového hospodárstva, •vodného hospodárstva, •ochrany ovzdušia, •hygieny práce.
50,00 €
zmluva
ODPADservis s.r.o.
11.01.2016 12/2015/OcÚ/Kr
Prenájom školského bytu
140,00 €
zmluva
Piskorová Margita
05.01.2016 20151215/Ta
Prenájom priestorov a pozemkov.
1 000,00 €
zmluva
EnergoGroup Košice, s.r.o.
22.12.2015 22/015/15
Poskytnutie úveru
189 516,00 €
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
22.12.2015 22/015/15
Blankozmenka
189 516,00 €
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
22.12.2015 1/2016
). Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúcu k nehnuteľnostiam - pozemkom, diel č. 1 o výmere 141 m2 a diel č. 3 o výmere 49 m2, ktoré boli vyčlenené z pôvodnej parcely registra C KN číslo 2191/1 – ostatná plocha o výmere 2 ha 0675 m2, nachádzajúca sa v katastrálnom území Vinné, vedená na LV č. 2541, tak, ako je to zakreslené v Geometrickom pláne číslo 35024780-119/2015 zo dňa 18. 08. 2015, ktorý vyhotovil Ing. Eduard Treščák, geodetické práce, Vinné č. 651, 072 31 Vinné. Diel č. 1 a diel č. 3 sa pričlenia k pôvodnej parcele registra C KN číslo 2191/59 – ostatná plocha o výmere 119 m2, k.ú. Vinné, LV č. 3674, vo vlastníctve kupujúcej.
3 800,00 €
zmluva
Dudová Alena
14.12.2015
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Vinné.
182 255,00 €
zmluva
EnergoGroup Košice, s.r.o.
14.12.2015 397/2015-2050-1200
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Vinné.
193 838,80 €
zmluva
Ministerstvo hospodárstva SR
09.11.2015 134/2.1 MP/2015
Dohoda o ukončení zml. vzťahu o poskytnutí NFP.
0,00 €
zmluva
Ministerstvo životného prostredia SR
30.10.2015 11228008U03
Dotácia na sanáciu odpadu.
33 111,00 €
zmluva
Environmentálny fond
22.10.2015
Kúpa ojazdeného vozidla.
4 500,00 €
zmluva
Mucha Radoslav
27.08.2015 1815/2015/Kr
Areál letného kina Lúč-amfiteáter Hôrka
1,00 €
zmluva
Marek Tomko
14.08.2015 20150628/Kr/02
Prenájom priestorov, budov a zariadení na stredisku Hôrka-Zemplínska pre akciu "Motozraz sveta motocyklov"
4 832,00 €
zmluva
Združenie Pobys
04.08.2015
Príprava PHSR obce.
1 650,00 €
zmluva
Ondarišin Ján, Ing.
15.07.2015
Jánske ohne
200,00 €
zmluva
Ing. Alena Holubová
15.07.2015
Jánske ohne
100,00 €
zmluva
Butala Ján
15.07.2015
Jánske ohne
100,00 €
zmluva
Jusko Michal
15.07.2015
Jánske ohne
60,00 €
zmluva
Čižmár Vladimír
15.07.2015
Nájom pozemku
100,00 €
zmluva
Bodnárová Jozefína
14.07.2015
Prenájom nebyt. priestorov
850,00 €
zmluva
Čech Jaroslav