Obec Vinné

Obecný úrad 508, 072 31 Vinné


Zmluvy (výpis z 27.01.2021)
Vyhľadávanie
Dátum zverejnenia
Dátum zverejnenia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>  Stránka 10 z 32
19.07.2017 12/2017
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúcich k nehnuteľnosti - pozemok, diel číslo 2 vo výmere 10 m2, ktorý bol vyčlenený citovaným Geometrickým plánom číslo 35024780-48/2017 zo dňa 21. 03. 2017, ktorý vyhotovil Ing. Eduard Treščák, geodetické práce, Vinné 651, 072 31 Vinné, z pôvodnej parcely registra C KN číslo 2476/70 – ostatná plocha vo výmere 101 m2, vedená na LV č. 2541, katastrálne územie Vinné , lokalita Biela hora.
250,00 €
zmluva
Palšák Ján
11.07.2017 9/2017
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúcu k nehnuteľnostiam - pozemky, parcela registra C KN číslo 2466/40 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 9 m2 a parcela registra C KN číslo 2466/150 – ostatná plocha vo výmere 56 m2, k.ú. Vinné, okres Michalovce, obec Vinné, vedené na LV č. 2541.
1 625,00 €
zmluva
Olejníková Adriana
03.07.2017 ZIN/17/05044
Poskytnutie spotrebného úveru na financovanie predmetu
25 188,00 €
zmluva
ČSOB
03.07.2017
Realizácia Jánske ohne nad Šíravou
5 000,00 €
zmluva
Košický samosprávny kraj
03.07.2017 201706/29
Revitalizácia okolia vstupu do obce
5 270,00 €
zmluva
BOSKOV s.r.o.
03.07.2017
Poskytnutie služieb pri uspor.hud. festivalu
2 000,00 €
zmluva
NJOY,s.r.o.
14.06.2017 ZMLP-2017-340-000001
Poskytnutie Koncesie na garantované energetické služby zo strany Zriaďovateľa pre Koncesionára
39 840,00 €
zmluva
KOOR Východ, sr.o.
14.06.2017 117038
Uverejnenie reklamného inzerátu
500,00 €
zmluva
Joma Travel,s.r.o.
14.06.2017 OPKZP-PO1-SC111-2016-11/30
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
350 736,20 €
zmluva
Ministerstvo životného prostredia SR
08.06.2017
Labor. vyšetr. vzoriek vôd na Z.Š. a V.J.
439,20 €
zmluva
RUVZ KE
30.05.2017 20170512/Ta
Nebytové priestory v budove ZŠsMŠ
1,00 €
zmluva
MERCI, n.o.
25.05.2017
Prenájom plochy
250,45 €
zmluva
Bodnárová Jozefína
25.05.2017
prenájom plochy
250,00 €
zmluva
SZM.com, s.r.o.
25.05.2017
Nájom parcely
500,00 €
zmluva
Havrilko Ľudovít
05.05.2017
Prenájom pozemku
600,00 €
zmluva
Rimax Production spol. s.r.o.
27.03.2017 1629/2017
Poskytnutie dotácie na kamerový systém v obci Vinné.
5 000,00 €
zmluva
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
24.03.2017 7/2017
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúceho k nehnuteľnosti - pozemok, diel č. 1 vo výmere 788 m2, ktorý bol zameraný Geometrickým plánom číslo 35024780-33/2017, zo dňa 02. 03. 2017, ktorý vyhotovil Ing. Eduard Treščák, geodetické práce Vinné 651, 072 31 Vinné, z pôvodnej parcely registra C KN číslo 2220/2 – ostatná plocha vo výmere 4 ha 3623 m2, k.ú. Vinné, LV č. 2541.
23 640,00 €
zmluva
WILIAM Resorts and Clubs Zemplínska šírava
23.03.2017
Prenájom šport. areálu-Hôrka
1 710,00 €
zmluva
Peter Kičinka
23.03.2017
Prenájom rekr. chatiek na stredisku V.J.
1 800,00 €
zmluva
Jozef Smoľák
23.03.2017
Nájom terás na obecnom pozemku
100,00 €
zmluva
Pokoželec Štefan