Obec Vinné

Obecný úrad 508, 072 31 Vinné


Zmluvy (výpis z 06.06.2020)
Vyhľadávanie
Dátum zverejnenia
Dátum zverejnenia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>  Stránka 8 z 30
25.05.2017
Prenájom plochy
250,45 €
zmluva
Bodnárová Jozefína
25.05.2017
prenájom plochy
250,00 €
zmluva
SZM.com, s.r.o.
25.05.2017
Nájom parcely
500,00 €
zmluva
Havrilko Ľudovít
05.05.2017
Prenájom pozemku
600,00 €
zmluva
Rimax Production spol. s.r.o.
27.03.2017 1629/2017
Poskytnutie dotácie na kamerový systém v obci Vinné.
5 000,00 €
zmluva
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
24.03.2017 7/2017
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúceho k nehnuteľnosti - pozemok, diel č. 1 vo výmere 788 m2, ktorý bol zameraný Geometrickým plánom číslo 35024780-33/2017, zo dňa 02. 03. 2017, ktorý vyhotovil Ing. Eduard Treščák, geodetické práce Vinné 651, 072 31 Vinné, z pôvodnej parcely registra C KN číslo 2220/2 – ostatná plocha vo výmere 4 ha 3623 m2, k.ú. Vinné, LV č. 2541.
23 640,00 €
zmluva
WILIAM Resorts and Clubs Zemplínska šírava
23.03.2017
Prenájom šport. areálu-Hôrka
1 710,00 €
zmluva
Peter Kičinka
23.03.2017
Prenájom rekr. chatiek na stredisku V.J.
1 800,00 €
zmluva
Jozef Smoľák
23.03.2017
Nájom terás na obecnom pozemku
100,00 €
zmluva
Pokoželec Štefan
21.03.2017
Nájom pozemku
100,00 €
zmluva
Štefan Pokoželec
21.03.2017 6/2017
Predmetom prevodu je pozemok, novovytvorený diel č. 1 vo výmere 307 m2, ktorý bol vyčlenený citovaným geometrickým plánom z pôvodnej parcely registra C KN číslo 2584/3 - ostatná plocha vo výmere 4 ha 2363 m2, k.ú. Vinné, lokalita Vinianske jazero, LV č. 2541.
12 280,00 €
zmluva
Arvai Vladimír a manž. Anna
20.03.2017 5/2017
Predmetom prevodu je pozemok, novovytvorená parcela registra C KN číslo 2191/83 – ostatná plocha vo výmere 407 m2 , ktorá bola citovaným geometrickým plánom vyčlenená z pôvodnej parcely registra C KN číslo 2191/1 - ostatná plocha vo výmere 2 ha 485 m2 , k.ú. Vinné, LV č. 2541.
12 210,00 €
zmluva
Zolovčík Marián
17.03.2017
Výkon činnosti technik PO a PZS
13,35 €
zmluva
MIDEY s.r.o.
17.03.2017
Zabezpečenie bezpečnostnotechnickej služby
12,50 €
zmluva
Ing. Michal Dinič
14.03.2017
3ks murovaných stavieb
777,00 €
zmluva
Varga Ladislav, Ing.
08.03.2017 3/2017
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúcu k nehnuteľnosti - pozemok, diel číslo 1 vo výmere 86 m2, ktorý bol vyčlenený citovaným geometrickým plánom z pôvodnej parcely registra C KN číslo 2466/3 - ostatná plocha vo výmere 247 m2, zapísanej na LV č. 2541, katastrálne územie Vinné , lokalita Biela hora .
2 150,00 €
zmluva
Krupová Valéria
08.03.2017 4/2017
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúcich k nehnuteľnosti - pozemok, diel číslo 1 vo výmere 474 m2, ktorý bol vyčlenený citovaným geometrickým plánom z pôvodnej parcely registra C KN číslo 1302/2 - zastavaná plocha vo výmere 3 ha 7357 m2, zapísanej na LV č. 2541, katastrálne územie Vinné , lokalita Medvedia hora .
9 480,00 €
zmluva
Andrea Valkenet Margitanová
20.02.2017 1/2017
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na ku- pujúceho k nehnuteľnostiam : - stavba - rekreačná chata, súp. číslo 3551, k.ú. Vinné, LV č. 2541, postavená na parcele registra C KN číslo 2220/78 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 105 m2, k.ú. Vinné, LV č. 2541, - pozemky - parcela registra C KN číslo 2220/78 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 105 m2, k.ú. Vinné, LV č. 2541, na ktorej je postavená stavba, ktorá je predme- tom predaja, - novovytvorené parcely registra C KN číslo 2220/165 – ostatná plocha vo výme- re 434 m2, ktorá bola zameraná Geometrickým plánom číslo 35024780 - 173/2016 zo dňa 28. 10. 2016, ktorý vyhotovil Ing. Eduard Treščák, geodetické práce, so sídlom Vinné č. 651, z pôvodnej parcely registra C KN číslo 2220/75 – ostatná plocha vo výmere 1149 m2 a novovytvorená parcela registra C KN číslo 2241/120 – orná pôda vo výmere 88 m2, ktorá bola citovaným geometric- kým plánom vyčlenená z pôvodnej parcely registra C KN číslo 2241/2 – orná pôda vo výmere 3480 m2 .
21 195,00 €
zmluva
Varga Ladislav, Ing.
24.01.2017 12062017/Kr
Nájom lode
5 000,00 €
zmluva
Peter Kičinka
24.01.2017
Pozemok
365,00 €
zmluva
Mestská organizácia SRZ