Obec Vinné

Obecný úrad 508, 072 31 Vinné


Zmluvy (výpis z 25.08.2019)
Vyhľadávanie
Dátum zverejnenia
Dátum zverejnenia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>  Stránka 7 z 29
14.06.2017 ZMLP-2017-340-000001
Poskytnutie Koncesie na garantované energetické služby zo strany Zriaďovateľa pre Koncesionára
39 840,00 €
zmluva
KOOR Východ, sr.o.
14.06.2017 117038
Uverejnenie reklamného inzerátu
500,00 €
zmluva
Joma Travel,s.r.o.
14.06.2017 OPKZP-PO1-SC111-2016-11/30
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
350 736,20 €
zmluva
Ministerstvo životného prostredia SR
08.06.2017
Labor. vyšetr. vzoriek vôd na Z.Š. a V.J.
439,20 €
zmluva
RUVZ KE
30.05.2017 20170512/Ta
Nebytové priestory v budove ZŠsMŠ
1,00 €
zmluva
MERCI, n.o.
25.05.2017
Prenájom plochy
250,45 €
zmluva
Bodnárová Jozefína
25.05.2017
prenájom plochy
250,00 €
zmluva
SZM.com, s.r.o.
25.05.2017
Nájom parcely
500,00 €
zmluva
Havrilko Ľudovít
05.05.2017
Prenájom pozemku
600,00 €
zmluva
Rimax Production spol. s.r.o.
27.03.2017 1629/2017
Poskytnutie dotácie na kamerový systém v obci Vinné.
5 000,00 €
zmluva
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
24.03.2017 7/2017
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúceho k nehnuteľnosti - pozemok, diel č. 1 vo výmere 788 m2, ktorý bol zameraný Geometrickým plánom číslo 35024780-33/2017, zo dňa 02. 03. 2017, ktorý vyhotovil Ing. Eduard Treščák, geodetické práce Vinné 651, 072 31 Vinné, z pôvodnej parcely registra C KN číslo 2220/2 – ostatná plocha vo výmere 4 ha 3623 m2, k.ú. Vinné, LV č. 2541.
23 640,00 €
zmluva
WILIAM Resorts and Clubs Zemplínska šírava
23.03.2017
Prenájom šport. areálu-Hôrka
1 710,00 €
zmluva
Peter Kičinka
23.03.2017
Prenájom rekr. chatiek na stredisku V.J.
1 800,00 €
zmluva
Jozef Smoľák
21.03.2017
Nájom pozemku
100,00 €
zmluva
Štefan Pokoželec
21.03.2017 6/2017
Predmetom prevodu je pozemok, novovytvorený diel č. 1 vo výmere 307 m2, ktorý bol vyčlenený citovaným geometrickým plánom z pôvodnej parcely registra C KN číslo 2584/3 - ostatná plocha vo výmere 4 ha 2363 m2, k.ú. Vinné, lokalita Vinianske jazero, LV č. 2541.
12 280,00 €
zmluva
Arvai Vladimír a manž. Anna
20.03.2017 5/2017
Predmetom prevodu je pozemok, novovytvorená parcela registra C KN číslo 2191/83 – ostatná plocha vo výmere 407 m2 , ktorá bola citovaným geometrickým plánom vyčlenená z pôvodnej parcely registra C KN číslo 2191/1 - ostatná plocha vo výmere 2 ha 485 m2 , k.ú. Vinné, LV č. 2541.
12 210,00 €
zmluva
Zolovčík Marián
17.03.2017
Výkon činnosti technik PO a PZS
13,35 €
zmluva
MIDEY s.r.o.
17.03.2017
Zabezpečenie bezpečnostnotechnickej služby
12,50 €
zmluva
Ing. Michal Dinič
14.03.2017
3ks murovaných stavieb
777,00 €
zmluva
Varga Ladislav, Ing.
08.03.2017 3/2017
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúcu k nehnuteľnosti - pozemok, diel číslo 1 vo výmere 86 m2, ktorý bol vyčlenený citovaným geometrickým plánom z pôvodnej parcely registra C KN číslo 2466/3 - ostatná plocha vo výmere 247 m2, zapísanej na LV č. 2541, katastrálne územie Vinné , lokalita Biela hora .
2 150,00 €
zmluva
Krupová Valéria