Obec Vinné

Obecný úrad 508, 072 31 Vinné

Home

Zmluvy Vinné - detail (výpis z 15.01.2021)
Dátumy
Dátum uzavretia: 10.12.2020
Dátum zverejnenia: 10.12.2020
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [582 kB] Michálek-Hôrka-KPZ.pdf
Identifikácia zmluvy: 20/2020
Číslo zmluvy: 20/2020
Názov zmluvy: Kúpna zmluva
Dodávateľ: Michálek Pavol Ing.
  Nová 670/1
  073 01 Sobrance
Predmet plnenia: Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúceho k nehnuteľnosti - pozemok, parcela registra C KN číslo 2201/95 – ostatná plocha o výmere 29 m2, k. ú. Vinné, LV č. 2541.
Suma s DPH
Celková hodnota: 870,00 €