Obec Vinné

Obecný úrad 508, 072 31 Vinné

Home

Zmluvy Vinné - detail (výpis z 15.01.2021)
Dátumy
Dátum uzavretia: 03.12.2020
Dátum zverejnenia: 03.12.2020
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [583 kB] Bonga-Hôrka-KPZ.pdf
Identifikácia zmluvy: 18/2020
Číslo zmluvy: 18/2020
Názov zmluvy: kúpna zmluva
Dodávateľ: Bonga Jakub
  Okružná 1297/52
  071 01 Michalovce
IČO: 9408309262
Predmet plnenia: Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúceho k nehnuteľnosti - pozemok, parcela registra C KN číslo 2201/94 – ostatná plocha o výmere 47 m2, k. ú. Vinné, LV č. 2541.
Suma s DPH
Celková hodnota: 1 410,00 €