Obec Vinné

Obecný úrad 508, 072 31 Vinné

Home

Zmluvy Vinné - detail (výpis z 15.01.2021)
Dátumy
Dátum uzavretia: 15.12.2020
Dátum zverejnenia: 15.12.2020
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [425 kB] Doležel MH.pdf
Zobrazit dokument [425 kB] Doležel MH.pdf
Identifikácia zmluvy: 23/2020
Číslo zmluvy: 23/2020
Názov zmluvy: Kúpna zmluva
Dodávateľ: Doležel Petr JUDr.
  Olšany 184
  683 01 Rousínov
Predmet plnenia: Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúceho k nehnuteľnosti - pozemok, parcela C KN číslo 1302/166 – zastavaná plocha o výmere 312 m2 , katastrálne územie Vinné, okres Michalovce, obec Vinné, vedená na LV č. 2541.
Suma s DPH
Celková hodnota: 7 800,00 €