Obec Vinné

Obecný úrad 508, 072 31 Vinné

Home

Zmluvy Vinné - detail (výpis z 15.01.2021)
Dátumy
Dátum uzavretia: 09.12.2020
Dátum zverejnenia: 09.12.2020
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [403 kB] Varga-Hôrka-chata.pdf
Zobrazit dokument [403 kB] Varga-Hôrka-chata.pdf
Identifikácia zmluvy: 22/2020
Číslo zmluvy: 22/2020
Názov zmluvy: kúpna zmluva
Dodávateľ: Varga Ladislav Ing.
  Vinné 14
  072 31 Vinné
Predmet plnenia: Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na ku- pujúceho k nehnuteľnosti – rekreačná chata, súp. číslo 3552, nachádzajúca sa v katastrálnom území Vinné, okres Michalovce, obec Vinné, vedená na LV č. 2541, postavená na parcele registra C KN číslo 2232/42, LV č. 4305 a na parcele registra C KN číslo 2232/68 – nie je evidovaná na liste vlastníctva. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na ku- pujúceho k nehnuteľnosti – rekreačná chata, súp. číslo 3552, nachádzajúca sa v katastrálnom území Vinné, okres Michalovce, obec Vinné, vedená na LV č. 2541, postavená na parcele registra C KN číslo 2232/42, LV č. 4305 a na parcele registra C KN číslo 2232/68 – nie je evidovaná na liste vlastníctva.
Suma s DPH
Celková hodnota: 6 246,00 €