Obec Vinné

Obecný úrad 508, 072 31 Vinné

Home

Zmluvy Vinné - detail (výpis z 07.06.2020)
Dátumy
Dátum uzavretia: 11.11.2019
Dátum zverejnenia: 29.11.2019
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [647 kB] Zmluva 201910_42.pdf
Identifikácia zmluvy: 201910_42
Číslo zmluvy: 201910_42
Názov zmluvy: Zmluva o dielo
Dodávateľ: BOSKOV s.r.o.
  Myslina 15
  06610 Prešov
Predmet plnenia: Vypracovanie diela v rozsahu a za podmienok dojednaných v zmluve s odovzadním dokumentácie: Zmeny a doplnky č.3 - Územného plánu obce Vinné
Suma s DPH
Celková hodnota: 3 504,00 €