Obec Vinné

Obecný úrad 508, 072 31 Vinné

Home

Zmluvy Vinné - detail (výpis z 28.02.2020)
Dátumy
Dátum uzavretia: 15.07.2019
Dátum zverejnenia: 15.07.2019
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [403 kB] Bandurčinová -KPZ.pdf
Identifikácia zmluvy: 7/2019
Číslo zmluvy: 7/2019
Názov zmluvy: Kúpna zmluva
Dodávateľ: Mgr. Bandurčin Viktor
  Jána Hollého 1056/5
  071 01 Michalovce
IČO: Slovensko
Predmet plnenia: . Predmetom prevodu je nehnuteľnosť - pozemok, parcela registra C KN číslo 1302/285 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 179 m2, nachádzajúca sa v katastrálnom území Vinné, lokalita Medvedia hora, okres Michalovce, obec Vinné, vedená na LV č. 2541.
Suma s DPH
Celková hodnota: 4 475,00 €