Obec Vinné

Obecný úrad 508, 072 31 Vinné


Zmluvy (výpis z 25.08.2019)
Vyhľadávanie
Dátum zverejnenia
Dátum zverejnenia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Dopredu > Koniec >>  Stránka 29 z 29
11.02.2011
Umiestnenie 2 ks rekreačnych chatiek na prenajatej parcele...
216,00 €
zmluva
Ondejková Mária
11.02.2011 2
Predaj pozemku v lokalite Vinianske jazero
1 301,44 €
zmluva
Brecko
11.02.2011 4
Predaj pozemkov pod stavbami v lokalite Biela hora
730,40 â‚¬
zmluva
Justinič Erik a Justinič Tomáš
10.02.2011
Prenájom pozemku o výmere 54m2 na dobu určitú
54,00 €
zmluva
Dlábolova Miroslava
09.02.2011
Prenajimatel prenajima a nájomca berie do nájmu čast' nehnutel'nosti o výmere 41m2,
82,00 €
zmluva
Kačmár Dušan
09.02.2011 1/2011
Predaj pozemku podľa geometrického plánu
32 226,00 €
zmluva
Demčák Štefan Ing.
20.01.2011
Odber a dodávka pitnej vody z rozvodnej siete
1,49 €
zmluva
VLM SR , š.p. Pliešovce
11.01.2011
Prenájom parkoviska
120,00 €
zmluva
Autoškola Perfekt
22.10.2010 MZ 366 0-2010
Rekonštrukcia a modernizácia základnej školy a materskej školy v obci Vinné
2 650,00 €
zmluva
Ing. Karol Fábry
02.09.2010 MZ 347 0-2010
Zabezpečenie činnosti vykonávané v procese zadávania zákazky Revitalizácia verejných priestranstiev
2 790,00 €
zmluva
Ing. Karol Fábry
04.06.2010 15/2011
predaj časti parcely, diel č. 1 vo výmere 242 m2
7 986,00 €
zmluva
Mgr. Zuzana Kormondi