Obec Vinné

Obecný úrad 508, 072 31 Vinné

Home

Zmluvy Vinné - detail (výpis z 15.01.2021)
Dátumy
Dátum uzavretia: 03.12.2020
Dátum zverejnenia: 03.12.2020
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [424 kB] Sorokáčová.pdf
Identifikácia zmluvy: 21/2020
Číslo zmluvy: 21/2020
Názov zmluvy: Kúpna zmluva
Dodávateľ: Sorokáčová Marta
  Volgogradská 181/12
  071 01 Michalovce
IČO: 6559127124
Predmet plnenia: Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúcej na kupujúcu k nehnuteľnosti - pozemok, parcela registra C KN číslo 539 – záhrada o výmere 454 m2, katastrálne územie Vinné, LV č. 2541.
Suma s DPH
Celková hodnota: 2 724,00 €